Logga

 


Startsidan »

Vi i styrelsen »

Stadgar »

Anslagstavlan »

Arrangemang »

Höstmarknad »

Skidspåren på
Bjästamon »

Tågstation »

Motionsspår
Fageråsen »

Länktips »

Email

 

 

 

 

 

 

HEJ

Bjästa Samhällsförening hälsar dig välkommen och vi hoppas att du vill vara med och stödja vår verksamhet.
Medlemsavgiften är endast 100 kr /person och år.
Medlemsavgift kan betalas in på bankgiro 5052-7530, fyll i namn, adress, och telefon. Under åren har det inkommit många frivilliga bidrag till skötseln av skidspåren på Bjästamon dessa tackar vi för. Driftbidrag för skidspåret kan även det inbetalas via bankgirot eller via Swish 1231656636.

Bjästaområdets Samhällsförening: sköter skidspåren på Bjästamon sedan många år, har även anlagt och bekostar belysning vid återvinningsstationen.

Men vi är även aktiv inom många frågor som berör samhället och dess medborgare.
Här är några exempel på frågor och ämnen som föreningen är aktiv inom

  • Trafiknätsanalys för Bjästaområdet, Tågstation, Centrumutveckling Bjästa, Helårsöppen hälsocentral, Deltar i Bygdsam, Bredband med fiber.

  • Höstfesten som anordnas varje år, 2019 blir det den 31/8

  • Arbetar för att tillskapa ett motions/skidspår på Fageråsen

 

Vår mejladress är: info@bjastashf.se , men vi finns även på
Internet: www.bjastashf.se  samt på facebook

Tack för att ni stödjer oss
Styrelsen