Stort tack till er alla ca 200 personer som kom på invigningen av Hälsostig Fageråsen i Bjästa lördag den 23 september.Tack även till Postkodstiftelsen, Åmynnets intresseförening, HSB Bjästa Bjästaområdets Samhällsförening och frivilliga som möjliggjort projektet.

Tack till entreprenörer/företagare som vi haft hjälp av. Projektet har heller inte kunnat göras utan markägarnas tillstånd/avtal.Sist ett stort tack till arkeolog Lena Edblom som tagit fram en historiebeskrivning om landhöjningen,samt till konstnären Leif Melin som smyckat Hälsostigen med 5 konstverk. 


Bli medlem - var med och påverka / endast 100 kr per person!

Bjästaområdets Samhällsförening välkomnar dig som vill vara med och stödja vår verksamhet i utvecklingen av vårt samhälle och dess närområde.

Vi är aktiva i många frågor som rör samhället och våra medborgare.

Här är några exempel:

 • Trafikfrågor för Bjästaområdet med omnejd
 • Påverka trafikverket att bygga en tåghållplats för Nätradalen längs Botniabanan
 • Sköter skidspåren på Bjästamon
 • Skapat en Hälsostig på Fageråsen i Bjästa
 • Arbetar för en utökning av engagemanget "Grannsamverkan"
 • Deltar i Bygdsam Nätradalens projekt för Nätradalen
 • Arbetar för att skapa en "Generationmötesplats i och utanför entrébyggnaden vid Bjästa ishall
 • Har byggt och bekostar belysningen vid återvinningsplatsen intill Hälsocentralen
 • Samordnare och deltar tillsammans med övriga föreningar och företag med att ordna
  Höstmarknad i Bjästa sista lördagen i augusti varje år (31 augusti 2024)
 • Deltar i och sponsrar nationaldagsfirandet och luciafirandet

Bjästaområdets Samhällsförening mailadress är: info@bjastashf.se
Vi finns även på Internet: www.bjastashf.se samt på Facebookgruppen Bjästaområdets Samhällsförening.

Medlemsavgiften i Samhällsföreningen är endast 100 kr/person och år, den kan betalas in direkt på bankgiro 5052-7530 eller via Swish 1231656636. Ange namn, postadress, telefon och e-postadress på inbetalningen eller skicka uppgifterna till oss via hemsidans kontaktformulär så vi kan nå ut med information till er via mail.

Under åren har det inkommit många frivilliga bidrag till skötseln av skidspåren på Bjästamon som vi tackar för. Ett frivilligt driftbidrag kan även betalas in via Bankgiro eller via Swish.

Tack för att ni stödjer oss!
Styrelsen

GDPR: Bjästa Samhällsförening har ett medlemsregister som innehåller uppgifter om föreningens medlemmar: Namn, postadress, telefon och e-postadress. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlar dig hos oss. Genom att betala medlemsavgiften godkänner du vår policy enligt ovan angående GDPR.