Vi i styrelsen:

Ordförande:
   Ronny Sjögren

Ledamöter: 
   Hans-Erik Westman
   Karin Lindell
   Arne Själin
   Lennart Karlsson
   Roger Svensson
   Jan Edblad

   Bengt Brandt 


Suppleanter:
   Veronica Nordlöf 
   Ulrik Vestin

   Linnea Egnor Byström
   Karin Ingelsson 

Kontakta oss genom att maila till: info@bjastashf.se