Tågstation

Vision tågstation "Nätradalen"

Bjästaområdets Samhällsförening har en vision att försöka få till en Tågstation Nätradalen på Botniabanan i närheten av Bjästa samhälle, eller ska vi kanske kalla den en hållplats för arbetspendlare med tåg.

I arbetet med att övertyga Trafikverket att detta är en bra och framtida lösning, har Bjästaområdets Samhällsförening skapat en modell av den tänkta tågstationen. Detta för att kunna visa beslutsfattare och den breda allmänheten hur det kan se ut.

Den färdiga modellen har visats på följande platser:

  • Kommunhuset Kronan i Örnsköldsvik juni månad -2019
  • Växtplats, kommunens arbetsplats i Bjästa, juli och augusti -2019
  • Bjästa Höstmarknad den 30 augusti -2019
  • Näske Bygdegård under september och oktober -2019
  • Nätra Motell och Restaurang under november och december 2019 samt januari 2020
  • Allgården (PRO) Köpmanholmen under februari 2020

Finns det önskemål om att låna tågstationsmodellen för visning, hör av er till någon av oss i styrelsen!

Genom att bygga en hållplats på Botniabanan i Bjästa för tågstopp, så ser Bjästaområdets Samhällsförening i en framtid:

  • En inflyttning av invånare i hela Nätradalen
  • Boende som arbetspendlar till Örnsköldsvik, Umeå, Härnösand och Sundsvall
  • En stor möjlighet för framtidsbranschen turism, för alla de som vill uppleva och besöka Höga Kusten
  • En minskad belastning på miljön när flera åker tåg, istället för egen bil

Bli medlem i Bjästaområdets Samhällsförening och var med och påverka din hembygd.
Medlemsavgiften är endast 100 kr/person och år.
Medlemsavgiften kan betalas in direkt på bankgiro 5052-7530 eller via Swish 1231656636.
Ange namn, postadress, telefon och e-postadress. Avgiften kan även betalas in på inbetalningskort.

Tack för att ni stödjer oss!
Styrelsen

Klicka på "Pilen" i mitten på bilden nedan för att se bildspelet om tågstationen.

Klicka i bilden för större bild